top of page

Databeskyttelse DGPR iht. Gældende EU - regler af d. 25 Maj 2018:

 

Indhentning af data og formål

Youcreate.dk indsamler en række personoplysninger om dig som kunde eller formidler og når du modtager nyhedsmails fra Os. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder i forhold til vores registrering og brug af dine personoplysninger.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine personoplysninger til brug for behandling af ordrer og for at kunne formidle kontakt med dig og brugerne af YouCreate Company ApS. Vi videresælger aldrig oplysninger om dig til andre, ligesom vi ikke udleverer dine personoplysninger til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Som udgangspunkt behandler vi alene almindelige personoplysninger i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.

 

Dataansvarlig

YouCreate Company ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. YouCreate Company ApS kan kontaktes her:

Websiden www.youcreate.dk drives af firmaet:

 

YouCreate Company aps

CVR nr: 37370592

TELEFON: 4082 5450

Lemmestrupvej 20, Højby

8300, Odder

 

Www.youcreate.dk

info@youcreate.dk

Opbevaring af personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres YouCreate Company ApS bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis i vores database. Oplysningerne vil kun blive anvendt af den til hver en tid gældende ejer af YouCreate Company ApS og dennes medarbejdere. Personoplysningerne behandlet af YouCreate Company ApS indhentes kun fra dig selv.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve “kontrakten” (købsaftalen) lagres ikke hos YouCreate Company aps på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status. Betaling i vores shop med kreditkort, kræver dine kontooplysninger, som du indtaster ved køb af værker, og bliver sendt direkte til STRIPE, som er vores verificerede betalingsudbyder, i krypteret form (SSL) som kun dig og STRIPE kan aflæse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos YouCreate Company ApS, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra YouCreate Company. Denne service kan til enhver tid aktivt tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for dig og YouCreate Company ApS generelt op til 5 år.

Herefter vil vi alene gemme dine persondata til brug for statistiske og historiske formål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89. Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v.

 

Cookies

Websiden og Shopsystemet anvender såkaldte cookies, herunder til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt, at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.

Desuden registreres IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning.

 

Eksterne systemudbydere

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.

Dog benytter YouCreate Company sig af G Suite & Google til mail og dokumenthåndtering. Såfremt vi behandler din data via mail eller i dokument gemt i G Suite, vil der kunne ske en overførelse af dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Oplysningerne overføres til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, som opbevarer data i America (South Carolina, Iowa, Goergia, Alabama, Carolina, Oklahoma, Tennessee, Chile og Oregon), Asien (Taiwan og Singapore) og Europa (Irland, Holland, Finland og Belgien). Oversigt kan ses her: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Overførslen sker med grundlag i Privacy Schield ordningen, som Google har tilsluttet sig. Du kan se mere her: https://cloud.google.com/security/compliance/gdpr/.

 

Retsgrundlag for behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder YouCreate Company’s behandling af dine oplysninger, er kontakt til og med brugere, kunder og formidlere, samt informationer relevante for dig som bruger, herunder aktiv tilmelding af eksempelvis nyhedsbreve, samt ordrebehandling.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores adresse, pr. telefon eller mail.

 

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger

 

 

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

  • Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

 

Websiden www.youcreate.dk drives af firmaet:

 

YouCreate Company aps

CVR nr: 37370592

TELEFON: 4082 5450

Lemmestrupvej 20, Højby

8300, Odder

 

 

Forbehold for ændringer:

YouCreate Company forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser iht. Gældende lovgivning

bottom of page